KALENDÁŘ AKCÍ (TEA + GEO)

11_25.11.2021_na_sirku

Degustace čajů a bylin v Aši - "Ašská čajová pohoda" je - není-li uvedeno jinak - vždy poslední čtvrtek v měsíci!

Přijďte se inspirovat a užít klidu nad šálkem skvělého čaje nebo byliny. Přijďte se přenést do časů před miliony a miliardami let, kdy vznikalo to, po čem denně šlapeme, co nás dalece přesahuje a co tu na 100% bude, až lidstvo zcela vymře. Přijďte se něco nového dozvědět a prodloužit si život :-). Je totiž známo, že 

"Čas věnovaný pití čaje a pozorování neživé přírody se do života nezapočítává." :-)

(další informace viz Geologicke vycházky s čajem a bylinami)
(podívejte se na některé proběhlé degustace - Fotogalerie-vybrané akce 2007-2021)("barevný" vícegenerační křemen ze zlomové poruchy - detail, "Dolnopaseký les", foto ZN, září 2020)

 Výhled na rok 2021

- čajové degustace + neživá příroda Ašska ("Ašská čajová pohoda"), přeškrtnuté akce byly již realizovány

24.6.2021 "Čaj, byliny + neživá příroda Ašska" (hlubinné a výlevné vyvřeliny na Ašsku) - čaje a léto
29.7.2021 "Thajské čaje 2021 + neživá příroda Ašska"  (hlubinné a výlevné vyvřeliny na Ašsku "2", uranové sklo) + Ing. Malý "uranové sklo"
26.8.2021 "Thajské čaje 2021 + neživá příroda Ašska"  (hlubinné a výlevné vyvřeliny na Ašsku "3")
30.9.2021 "Raritní archivní čaje + neživá příroda Ašska"  (hlubinné, výlevné a žilné vyvřeliny na Ašsku "4")
21.10.2021 "Raritní archivní čaje + neživá příroda Ašska"  (ortoruly a pararuly - horniny podobné žulám "1") - POZOR výjimečně jde o předposlední čtvrtek v měsíci!
24.11.2021 "Thajské čaje 2021" . Infocentrum Toužim (degustace + přednáška + workshop)
25.11.2021 "Raritní archivní čaje + neživá příroda Ašska"  (ortoruly a pararuly - horniny podobné žulám "2")
30.11.2021 "2021 Čaj a čajová kultura v Čechách i ve světě" - workshop - Hotelová škola Plzeň (v přípravě)
16.12.2021 "Ašští čajomilové sobě" - vánoční speciální degustace + přednáška Bohuslava Karbana "Horizontální studny na Ašsku"

- spuštění webu o geologii Ašska (GeoVychazky.cz, www.GeologieAsska.cz)
- vytvoření základu minisbírky hornin a minerálů (pro ašské muzeum)
- vytvoření základu minisbírky ašského dláždění (kostky položené historicky i nově apod.)
- příprava záměru vydání "komentovaného faksimile knihy" ašského gymnaziálního profesora Emila Mottla: Geologie des Ascher Bezirkes - Geologie Ašského výběžku z roku 1932; záměrem je komentované vydání knihy v roce 2027 tj. k 95. výročí prvního německého vydání, včetně původní geologické mapy, nově s aktuální geologickou mapou, moderním popisem hornin a nerostů Ašska, fotogalerií hornin a minerálů, včetně aktuálního pohledu na geologii Ašského výběžku v širším kontextu geologie (Smrčin, Českého masivu a světa) a včetně tras geologicko-mineralogických vycházek po Ašsku s přesahem za hranice...)
- příprava záměru vydání "průvodce neživou přírodou Ašska" (projekt)
- příprava záměru realizace "geologické zahrady" (projekt)
- příprava záměru spolupráce s ašskými základními školami a gymnáziem (projekt)(... kontaktně metamorfovaná hornina - "erlan", Hazlovsko, foto ZN, září 2020)

 Výhled na rok 2022 

- čajové degustace + neživá příroda Ašska ("Ašská čajová pohoda")
- rozvoj webu o geologii Ašska (GeoVychazky.cz, www.GeologieAsska.cz)
- rozšiřování obsahu a kvality minisbírky hornin a minerálů (pro ašské muzeum)
- rozšiřování minisbírky ašského dláždění (kostky položené historicky i nově apod.)
- příprava vydání "komentovaného faksimile knihy" ašského gymnaziálního profesora Emila Mottla (Geologie des Ascher Bezirkes - Geologie Ašského výběžku z roku 1932) - pokračování - viz výše
- příprava záměru realizace "geologické zahrady" (realizace projektu - vytipování vzorků, financování, tištěný průvodce atd.) - pokračování
- příprava záměru vydání "průvodce neživou přírodou Ašska" (realizace projektu - texty, financování, fotodokumentace atd.) - pokračování
- rozvoj záměru spolupráce s ašskými základními školami a gymnáziem - start
(hnědé železnaté granáty čili almandiny (Fe3Al2(SiO4)3) jsou běžnou součástí svorů na Ašsku, lze je pozorovat jako vrostlé krystaly o velikosti několika milimetrů (výjimečně větší, až půl centimetru), Dolní Paseky - okolí přehrady; vpravo silný nálev z japonské banči, foto ZN, květen 2020)

 Výhled na rok 2023 

- čajové degustace + neživá příroda Ašska ("Ašská čajová pohoda")
- geologické vycházky a přednášky - 1. ročník (6 vycházek + přednáška) (více informací)
- rozvoj webu o geologii Ašska (www.GeologieAsska.cz, GeoVychazky.cz)
- rozšiřování obsahu a kvality minisbírky hornin a minerálů pro ašské muzeum
- rozšiřování minisbírky ašského dláždění (kostky položené historicky i nově apod.)

- příprava vydání "komentovaného faksimile knihy" ašského gymnaziálního profesora Emila Mottla (Geologie des Ascher Bezirkes - Geologie Ašského výběžku z roku 1932) - pokračování - viz výše
- příprava záměru realizace "geologické zahrady" (realizace projektu - vytipování vzorků, financování, tištěný průvodce atd.) - pokračování
- příprava vydání "průvodce neživou přírodou Ašska" (realizace projektu - pokračování, viz výše)
- rozvoj záměru spolupráce s ašskými základními školami a gymnáziem - pokračování, viz výše)(alterovaný granit - thajský 
polozelený čaj - dvojslídný granit, Smrčiny, foto ZN)

 Výhled na rok 2024 

- čajové degustace + neživá příroda Ašska ("Ašská čajová pohoda")
- geologické vycházky a přednášky - 2. ročník (více informací)
- rozvoj webu o geologii Ašska (www.GeologieAsska.cz, GeoVychazky.cz)
- rozšiřování obsahu a kvality minisbírky hornin a minerálů pro ašské muzeum
- rozšiřování minisbírky ašského dláždění (kostky položené historicky i nově apod.)

- finalizace přípravy vydání "komentovaného faksimile knihy" ašského gymnaziálního profesora Emila Mottla (Geologie des Ascher Bezirkes - Geologie Ašského výběžku z roku 1932) - pokračování - viz výše
- finalizace přípravy záměru realizace "geologické zahrady" (realizace projektu - vytipování vzorků, financování, tištěný průvodce atd.) - pokračování
- finalizace přípravy vydání "průvodce neživou přírodou Ašska" (realizace projektu - pokračování, viz výše)
- rozvoj záměru spolupráce s ašskými základními školami a gymnáziem - pokračování, viz výše)(část geologické mapy "ašského výběžku" z roku 1932 - gymnazijní prof. geologie Emil Mottl, foto ZN)

 Výhled na rok 2025 

- čajové degustace + neživá příroda Ašska ("Ašská čajová pohoda")
- geologické vycházky a přednášky - 3. ročník (více informací)
- rozvoj webu o geologii Ašska (GeoVychazky.cz, www.GeologieAsska.cz, GeoVychazky.cz)
- rozšiřování obsahu a kvality minisbírky hornin a minerálů pro ašské muzeum
- rozšiřování minisbírky ašského dláždění (kostky položené historicky i nově apod.)

- finalizace přípravy vydání "komentovaného faksimile knihy" ašského gymnaziálního profesora Emila Mottla (Geologie des Ascher Bezirkes - Geologie Ašského výběžku z roku 1932) - pokračování - viz výše
realizace "geologické zahrady" (realizace projektu - pokračování, viz výše)
- finalizace přípravy vydání "průvodce neživou přírodou Ašska" (realizace projektu - pokračování, viz výše)
- příprava výstavy "Geologie Ašska všemi smysly" v ašském muzeu 
- pokračování spolupráce s ašskými základními školami a gymnáziem(němí svědci třetihorního vulkanismu na Ašsku - balvany "čediče" (nefelinický bazanit), Dolnopasecko, foto ZN, 15.11.2020)

 Výhled na rok 2026 

- čajové degustace + neživá příroda Ašska ("Ašská čajová pohoda")
- geologické vycházky a přednášky - 4. ročník (více informací)
- rozvoj webu o geologii Ašska (GeoVychazky.cz, www.GeologieAsska.cz)
- rozšiřování obsahu a kvality minisbírky hornin a minerálů pro ašské muzeum
- finalizace přípravy vydání "komentovaného faksimile knihy" ašského gymnaziálního profesora Emila Mottla (Geologie des Ascher Bezirkes - Geologie Ašského výběžku z roku 1932) - pokračování - viz výše
- příprava realizace dalších "geologických zahrad"
vydání "Průvodce neživou přírodou Ašska" (realizace projektu - pokračování, viz výše)
- finalizace přípravy výstavy "Geologie Ašska všemi smysly" v ašském muzeu 
- pokračování spolupráce s ašskými základními školami a gymnáziem

 Výhled na rok 2027 

- čajové degustace + neživá příroda Ašska ("Ašská čajová pohoda")
- geologické vycházky a přednášky - 5. ročník (více informací)
- rozvoj webu o geologii Ašska (GeoVychazky.cz, www.GeologieAsska.cz)
- rozšiřování obsahu a kvality minisbírky hornin a minerálů pro ašské muzeum
- rozšiřování minisbírky ašského dláždění (kostky položené historicky i nově apod.)

vydání "komentovaného faksimile knihy" ašského gymnaziálního profesora Emila Mottla (Geologie des Ascher Bezirkes - Geologie Ašského výběžku z roku 1932) - viz výše
- příprava realizace dalších "geologických zahrad"
-  realizace výstavy "Geologie Ašska všemi smysly" v ašském muzeu 
- pokračování spolupráce s ašskými základními školami a gymnáziem

poznámky:
pořádá a spolupořádá:
Ing. Zdeněk Nepustil - tel.: 732 140 323, e-mail: info zavináč dobrecaje.cz
Mgr. Jana Kočišová - tel.: 354 525 195, e-mail: j.kocisova zavináč muzeum-as.cz
Ing. František Malý
příznivci Ašské čajové pohody a ašské neživé přírody

další informace:
web ašského muzea
web infocentra Aš

Pokud máte zájem o veřejnou či soukromou čajovou degustaci (čaje + byliny apod.), degustaci čokolád (s čajem a bylinami), čajové vzdělávání s certifikátem nebo některou cestopisnou přednášku s čajem, bylinami a reáliemi, ozvěte se..., volných termínů obvykle rapidně ubývá!

---

Chce-li kdokoliv k výše naplánovanému jakkoli užitečně přispět je vítán :-). Kontaktujte mě!